Công nghệ áp dụng

Cập nhật 19/01/2017

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế

ISO 14000

 

DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ

Công ty CP Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 đang nắm giữ công nghệ JP88 Chơi Lớn JP88 Khuyến Mãi hiện đại, năng lực quản lý dự án ưu việt, kỹ năng kiểm soát và vận hành tiên tiến được chuyển giao từ các chuyên gia hàng đầu thế giới - Danieli Italy. Với nỗ lực vươn lên tầm khu vực về công nghệ, TISCO đang tích cực nghiên cứu và đầu tư để hoàn thiện hệ thống JP88 Chơi Lớn khép kín từ nung lọc, tinh luyện, cho tới cán JP88 Khuyến Mãi thành phẩm. Công ty CP Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 đang tham gia chủ đạo vào việc hiện đại hoá kỹ thuật và công nghệ góp phần thúc đẩy ngành JP88 Khuyến Mãi của Việt Nam phát triển.

Dây chuyền cán JP88 Khuyến Mãi công nghệ hiện đại của Daniel - Italia

DÂY TRUYỀN CÔNG NGHỆ LUYỆN KIM CÔNG TY CP GANG JP88 Khuyến Mãi JP88

X