Đối tác tiêu biểu

Cập nhật 22/02/2017

Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty không ngừng tăng trưởng và lớn mạnh. Công suất JP88 Chơi Lớn JP88 Khuyến Mãi cán hiện tại đạt 650.000 tấn/năm, doanh thu hàng năm đạt trên 8.000 tỷ VNĐ, hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp trên cả nước.

Một số đối tác tiêu biểu:

X