17/01/2017

Nguyên liệu quặng sắt

Quặng sắt là nguyên liệu chính để JP88 Chơi Lớn gang lò cao, nhu cầu quặng sắt của TISCO hiện tại là 375.000 tấn năm. Các mỏ khai thác quặng sắt của Công ty cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 gồm:
  • Nhà máy cán JP88 Khuyến Mãi Lưu Xá

    Cập nhật 17/01/2017
    Nhà máy cán JP88 Khuyến Mãi Lưu Xá là một trong những đơn vị JP88 Chơi Lớn chính, đa dạng sản phẩm của Công ty cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88. Ngày 29/11/1978 sản phẩm JP88 Khuyến Mãi hình đầu tiên được JP88 Chơi Lớn thành công đã khép kín dây chuyền JP88 Chơi Lớn luyện kim liên hợp của Công ty cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 từ quặng sắt, gang, phôi JP88 Khuyến Mãi, cán JP88 Khuyến Mãi.
  • Nhà máy cán JP88 Khuyến Mãi JP88

    Cập nhật 17/01/2017
    Nhà máy Cán JP88 Khuyến Mãi JP88 là một trong những hạng mục đầu tư quan trọng trong dự án đầu tư cải tạo và mở rộng JP88 Chơi Lớn Công ty cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 giai đoạn I, được hoàn thành và đi vào hoạt động từ năm 2005.
X