Nhà máy cán JP88 Khuyến Mãi Lưu Xá

Cập nhật 02/03/2017
* Địa chỉ: Phường Cam Giá, thành phố JP88.
* Điện thoại: (0280) 3.832.431/Fax (0280) 3.832.486
     Nhà máy cán JP88 Khuyến Mãi Lưu Xá là một trong những đơn vị JP88 Chơi Lớn chính, đa dạng sản phẩm của Công ty cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88. Ngày 29/11/1978 sản phẩm JP88 Khuyến Mãi hình đầu tiên được JP88 Chơi Lớn thành công đã khép kín dây chuyền JP88 Chơi Lớn luyện kim liên hợp của Công ty cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 từ quặng sắt, gang, phôi JP88 Khuyến Mãi, cán JP88 Khuyến Mãi.
     Thời kỳ đầu nhà máy được xây dung và lắp đặt dây chuyền công nghệ JP88 Chơi Lớn JP88 Khuyến Mãi hình các loại như: JP88 Khuyến Mãi góc(I), JP88 Khuyến Mãi chữ (C), JP88 Khuyến Mãi tròn… để đa dạng hoá các chủng loại sản phẩm JP88 Khuyến Mãi cán vả nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Năm 1995, Nhà máy đã đầu tư thêm thiết bị công nghệ hiẹn đại với 5 cụm máy 10 giá với đường kính 360mm, 01 sàn làm nguội kiểu răng cưa, 01 máy cắt 300 tấn và các thiết bị phụ trợ khác, sản phẩm gồm JP88 Khuyến Mãi cây vằn đường kính từ D14 ÷ D40; JP88 Khuyến Mãi thanh tròn trơn từ 18 ÷ 60.
     Năm 1996, Nhà máy đã được đầu tư 01 lò nung phôi liên tục, việc đầu tư này giúp tăng hiệu quả JP88 Chơi Lớn, giảm  phần lớn tiêu hao năng luợng dầu FO và cải thiện vệ sinh môi trường.
     Năm 1998, Nhà máy đã được đầu tư bổ sung thêm thiết bị JP88 Chơi Lớn JP88 Khuyến Mãi dây 6, 8. Toàn bộ thiết bị được đầu tư từ công nghệ hiện đại của Ấn Độ, bao gồm: 02 máy cán 360, 01 cụm máy cán kiểu Block 6 giá,  máy cắt, máy tạo vòng ép bó và sắp xếp sản phẩm.
* Năng lực JP88 Chơi Lớn: >200.000 tấn JP88 Khuyến Mãi cán/năm.
Cơ cấu sản phẩm:
+ JP88 Khuyến Mãi dây(cuộn): Ø6, Ø8.
+ JP88 Khuyến Mãi thanh tròn trơn: Ø18 ÷ Ø60.
+ JP88 Khuyến Mãi thanh vằn: D18 ÷ D40.
+ JP88 Khuyến Mãi góc (Chữ L): L63 ÷ L130.
+ JP88 Khuyến Mãi chữ C: C60 ÷ C180.
+ JP88 Khuyến Mãi chữ I: I100 ÷ I160.
     Hiện nay, nhà máy đang triển khai JP88 Chơi Lớn các loại JP88 Khuyến Mãi hình cỡ trung: C200; I180 ÷  I1200; L150 ÷ L200.
X