30/08/2019

Khen thưởng con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập, vượt khó học giỏi năm học 2018- 2019!

Nhằm động viên tinh thần các cháu học sinh là con công nhân viên chức lao động của Công ty trước khi các cháu bước vào năm học mới 2019-2020; Công đoàn các cấp trong Công ty đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn, Ban Dân số Gia đình & Trẻ em, Đoàn Thanh niên cùng cấp tổ chức nhiều hoạt động như tổ chức Lễ báo công dâng Bác, gặp mặt tuyên dương, khen thưởng, tặng quà, tổ chức thăm quan, trao đổi học tập kinh nghiệm...
X