JP88 Khuyến Mãi góc chữ L

JP88 Khuyến Mãi góc đều cạnh có kích thước 25x25mm đến 150x150mm với nhiều đọ dày khác nhau, chiều dài thanh từ 6m đến 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.
Mã sản phẩm: T05
JP88 Chơi Lớn: Tisco

1. Cỡ loại, thông số kích thước

JP88 Khuyến Mãi góc đều cạnh có kích thước 25x25mm đến 150x150mm với nhiều đọ dày khác nhau, chiều dài thanh từ 6m đến 12m hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Các thông số kích thước, diện tích mặt cắt ngang, khối lượng 1m chiều dài, sai lệch cho phép và các đại lượng cần tính toán khác theo quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

2. Yêu cầu kỹ thuật

Tính cơ lý của JP88 Khuyến Mãi phải đảm bảo về các yêu cầu giới hạn chảy, độ bền tức thời, độ dãn dài, xác định bằng phương pháp thử kéo, thử uốn ở trạng thái nguội. Tính chất cơ lý của từng loại JP88 Khuyến Mãi và phương pháp thử được quy định cụ thể trong tiêu chuẩn.

Áp dụng các tiêu chuẩn:

JP88 Khuyến Mãi góc L25 ÷ L150
Thanh
X