24/07/2019

Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc, Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Hồng Quân

Công ty Cổ phần Gang JP88 Khuyến Mãi JP88 (TISCO) trân trọng gửi tới toàn thể quý cổ đông: “Quyết định bổ nhiệm lại Kế toán trưởng, Quyết định bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc, Quyết định kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với ông Phạm Hồng Quân”
X